Mrežni kavez- krov

Mreže izrađene iz polietilenske mreže debljine 2 mm, oko 130 mm., stabilizirana protiv UV zraka . Mreža je obrubljena po željenim dimenzijama pes pletenicom , lagana je i idealna za krovne konstrukcije. Može poslužiti i kao jeftinija varijanta mreže za zaštitu iza golova.

Za sportove gdje se upotrebljava manja loptica predlažemo mrežu iz polietilena 2 mm, oko 50 ( bijelu ili crnu ) ili iz polietilena 0,5-2 mm, oko 20-25 mm . crnu ili zelenu .

Ove mreže, kao i tanje poliamidne, služe i za zaštitu stropa u dvoranama .